Ołtarz Męki Pańskiej


Ołtarz Męki Pańskiej

Wykonany przez otmuchowskiego artystę Jana Weissa w 1697 roku. Przedstawia Śmierć Jezusa na Krzyżu. Za ołtarzem znajduje się malowidło przedstawiające Jerozolimę.

Der Altar der Passion Christi
Gefertigt von dem Ottmachauer Künstler Johann Weiss im Jahr 1697.Er stellt den Tod Jesu am Kreuz dar. Hinter dem Altar befindet sich ein Gemälde, welches Jerusalem darstellt.

 

Oltář umučení pána našeho Ježíše Krista

Byl výroben v roce 1697 otmuchovským řezbářem Janem Weissem. Zobrazuje smrt Ježíše Krista na kříži. Za oltářem je malba znázorňující Jeruzalém

 

Ołtarz przed renowacją

Ołtarz po renowacji