Przypuszczalnie między rokiem 1730-1740 obecny kościół został wyposażony w pierwsze organy. Drugi instrument został prawdopodobnie zbudowany w roku 1810. Dyspozycja tych 24-głosowych organów zdaniem ówczesnych słuchaczy nie odpowiadała jednak splendorowi otmuchowskiej świątyni. Budowy nowych organów podjął się nyski organmistrz Carl Berschdorf. Wiadomo, że wykorzystał on już istniejący instrument rozbudowując go. Pozostawiono także pochodzący z drugiej polowy XVIII wieku prospekt organowy.

 Nowy 38-głosowy instrument zabrzmiał po raz pierwszy w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1935 roku. Z okazji powstania nowych organów odbył się uroczysty koncert.

Mało jest danych na temat jakichkolwiek prac remontowych przy tych organach. Większość prac naprawczych dokonywał organista, były to jednak zabiegi mające na celu jedynie utrzymanie możliwości jakiejkolwiek gry na tym instrumencie. Zmiana następuje 3 listopada 2005 roku, gdy przetarg na remont organów wygrywa Firma M. Nawrot & Synowie z Wronek, by w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP rozpocząć trwający prawie dwa lata remont. W tym czasie organmistrzowie dokonali m. in. renowacji wiatrownic wszystkich czterech sekcji muzycznych, traktury i kontuaru instrumentu. Na uwagę zasługuje odnowienie systemu zasilania powietrznego – została zainstalowana nowa dmuchawa firmy Laukhuff na chórze muzycznym (poprzednia była umieszczona w wieży kościoła).

Poświęcenie wyremontowanego instrumentu miało miejsce w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada 2007 roku. Od tego czasu instrument jest w pełni wykorzystywany podczas liturgii i nabożeństw religijnych oraz w czasie ważnych uroczystości z życia lokalnej wspólnoty parafialnej.

Organy w otmuchowskim kościele posiadają trakturę pneumatyczną. Wyposażone są w dwa miechy. Piszczałki są dobrze zachowane. Podczas ostatniego remontu drewniane piszczałki zostały zaimpregnowane środkiem owadobójczym. Pneumatyczny kontuar organów umieszczony jest centralnie na chórze muzycznym, zaraz za niemym pozytywem. Organista siedzi tyłem do ołtarza.

Dyspozycja organów

Skala klawiatur: manuały: C-a3, pedał: C-f1.

Kolejność i nazewnictwo głosów w dyspozycji oryginalne. Na czerwono zaznaczono głosy językowe.

 Manuał I 1. Trompete 8′ 2. Mixtur 4 fach 3. Terz 1 3/5′ 4. Rauschpfeife 2 2/3- 2’ 5. Gemshorn 4′ 6. Octave 4′ 7. Portunal 8′ 8. Gamba 8′ 9. Holzflöte 8′ 10. Prinzipal 8′ 11. Bordun 16′Manuał II 1. Flaut major 8′ 2. Gemshorn 8′ 3. Salicional 8′ 4. Prinzipal 4′ 5. Blockflöte 2′ 6. Sifflöte 1′ 7. Cymbel 2-3 fach 8. Krummhorn 8′Manuał III 1. Geigenprinzipal 8′ 2. Gedeckt 8′ 3. Quintade 8′ 4. Dolkan 8′ 5. Kupferflöte 4′ 6. Rohrgedeckt 4′ 7. Sesquialtera 2 fach 8. Schwiegel 2′ 9. Spitzquinte 1 1/3′ 10. Scharff 3-4 fach 11. Rankett 16′ 12. Horn 16′Pedał 1. Prinzipalbass 16′ 2. Subbass 16′ 3. Zartbass 16′ 4. Octavbass 8′ 5. Bassflöte 8′ 6. Choralbass 4′ 7. Posaune 16′

Łączniki: Unteroctavkoppel III/I; Unteroctavkoppel III/II; Unteroctavkoppel III/III; Manualkoppel II/I; Manualkoppel III/I; Manualkoppel III/II; Oberoctavkoppel III/I; Oberoctavkoppel III/II; Oberoctavkoppel III/III; Pedalkoppel I; Pedalkoppel II; Pedalkoppel III.

Urządzenia dodatkowe: Windprobe; dwie wolne kombinacje; włącznik rejestrów głównych; włącznik I manuału (3 głosy nie potrzebują użycia tego włącznika); włącznik połączeń; włącznik głosów mieszanych; włącznik głosów językowych; automat pedału (w zależności od manuału, na którym się gra, wyłączane są niektóre głosy pedałowe i łączniki); Tremolo; dzwonek dla kalikanta (obecnie nieczynny).

Registry zbiorowe: Piano; Mezoforte; Forte; Fortissimo; Tutti.

Dźwignie nożne: Wałek crescendo; Schweller (sterowanie mechaniczne)