Bierzmowanie

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się według dekretu biskupa opolskiego. Oznacza to, że trwa trzy lata i odbywa się w grupach. O zapisach do przygotowania do sakramentu bierzmowania informacje podawane są w ogłoszeniach parafialnych początkiem roku szkolnego. Więcej informacji u duszpasterzy naszej parafii.

Osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinny odbyć przygotowanie katechetyczne, które najbliżej naszej parafii ma miejsce w parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Celebracja sakramentu dla osób dorosłych odbywa się w kościele katedralnym w Opolu.

 

Bierzmowanie

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się według dekretu biskupa opolskiego. Oznacza to, że trwa trzy lata i odbywa się w małych grupach. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z duszpasterzami.

Osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinny odbyć przygotowanie katechetyczne, które ma miejsce w parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Celebracja sakramentu dla osób dorosłych odbywa się w kościele katedralnym w Opolu.