W naszej parafii chrzest jest udzielany w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (podczas Mszy św.) lub w innym, wcześniej ustalonym terminie.

Do kancelarii należy się zgłosić miesiąc przed planowanym terminem.

Potrzebne dokumenty:

Formularz z danymi osobowymi (wydawany podczas pierwszej wizyty)

Akt urodzenia (kserokopia)

Świadectwa życia moralnego rodziców chrzestnych (wydawane w parafii zamieszkania rodziców chrzestnych; dostarczamy w dniu chrztu)

Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do odbycia nauk przedchrzcielnych, które w naszej parafii odbywają się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16.00. Nauki można odbyć również w innych parafiach.

Osoby które nie mieszkają na terenie naszej parafii muszą posiadać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.