O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 19.12. – 26.12.2021

 1. Dziś IV Niedziela Adwentu. O godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne. Zapraszamy.

      SPOWIEDŹ  ŚW.:   Niedziela       od godz. 15.00 – 19.00

                                      Poniedziałek od godz. 6.30 – 10.00      15.00 – 18.00    

                                      Wtorek          od godz. 6.30 – 10.00      15.00 – 18.00

                                      Środa             od godz.  6.30 – 10.00     15.00 – 18.00     

                                      Czwartek       od godz. 6.30 – 10.00      15.00 – 20.00

                                      Piątek             od godz. 6.30 – 12.00    

 

 1. Od poniedziałku do czwartku o godz. 17.00 RORATY. Dzieci wytrwajcie w roratach!

    Zapraszamy także młodzież i dorosłych.

 1. W piątek Wigilia Bożego Narodzenia.

     Słowo więc o tym jedynym, jakże pięknym i wymownym w swej bogatej tradycji dniu. Przede 

      wszystkim zadbajmy o tradycyjną chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. To przecież wspaniała

     jedyna może już dla nas niepowtarzalna w ciągu roku okazja do pojednania, scalenia naszych tak często

     powaśnionych i skłóconych ze sobą rodzin. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa,

     lektura Pisma Świętego o narodzenia Zbawiciela Świata; zwyczajowo abstynencja od pokarmów

     mięsnych, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Przy wigilijnym stole wspominamy

     tych, którzy już od nas odeszli do wieczności. Pamiętajmy o narodach, które na skutek wojen nie zaznają

     spokojnych i radosnych świąt  – myślimy tu zwłaszcza o dzieciach.  Program wigilii podany jest w

     książeczce „Droga do Nieba” oraz w dodatku „Gościa Niedzielnego”.

     O godz. 23.30 – nabożeństwo czuwania przed pasterką i o godz. 24.00 Pasterka w intencji Parafian.

     Serdecznie zapraszamy parafian i gości.

     Na pasterce kolekta na rzecz Funduszu Obrony Życia zgodnie z nakazem Konferencji Episkopatu

     Polski. W drugie święto Bożego Narodzenia kolekta tradycyjnie już na Wydział Teologiczny UO.

 1. W sobotę Uroczystość Bożego Narodzenia. Porządek Mszy św. świąteczny.

    O godz. 17.30 Uroczyste Nieszpory Świąteczne, na które serdecznie parafian zapraszamy.

 

   Składając życzenia świąteczne, życzymy sobie nawzajem i całemu światu miłości, pokoju i

    pojednania, które przyniosło na ziemię Dzieciątko narodzone w Betlejem. Zróbmy Mu miejsce w

    naszych sercach, bądźmy ludźmi dobrej woli, już czas, bo Bóg się rodzi.

 

 1. W niedzielę czcimy Świętą Rodzinę, która dla nas i dla naszych rodzin jest wzorem i odniesieniem,

    jak mamy żyć w rodzinie i poprzez rodzinę. Jest to ten czas, w którym powinniśmy pytać samych siebie o

    to, jak przeżyliśmy ten kończący się rok kalendarzowy. Czy nasze życie stało się bardziej godnym; czy

    rzeczywiście był to czas, w którym na serio podjęliśmy nasze chrześcijańskie zobowiązanie dawania

    świadectwa wiary wobec naszych bliźnich? 

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

 1. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie. Od 15 grudnia w kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu

     religijnego może być zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących (a nie jak dotychczas 50%

     miejsc) z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-

     CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnątrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie zasadę

     dystansu społecznego wynoszącego 1,5m.     

 1. Do nabycia świąteczny „Gość Niedzielny” z płytą kolędową i dodatkiem modlitwy wigilijnej, „Mały

    Gość Niedzielny”, ”Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

     W ciągu tygodnia możemy zabrać z kościoła Betlejemskie Światło Pokoju.

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła. Bóg zapłać za ofiary na renowację ambony

     i ołtarzy naszego kościoła.   

 1. We wtorek na godz. 9.00 zapraszam mężczyzn do ustawienia choinek i budowy szopki oraz młodzież do

      przyozdobienia choinek i szopki.

 

 1. Również w tym roku tradycyjna kolęda nie odbędzie śie ze względu na obostrzenia kovidowe. Msze św. Koędowe

      będą w kościele parafialnym dla poszczewgólnych ulic.

 1. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele błogosławieństwa Bożej Dzieciny!

 

 1. Do wieczności w minionym tygodniu odeszła Helena Sopata. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a

      światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.