PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 19.12. – 26.12.2021

 Poniedziałek  – 20.12.201921

 7.00 – za ++ Marię Kotwa i rodziców z obu stron

17.00 – za ++ rodziców Helenę i Jana Bryk oraz braci Krzysztofa i Stanisława

          – za + Łukasza Marzec – od rodziny Lech z Nowego Targu

Wtorek  – 21.12.2021
 7.00 – za + Piotra Kościelniak     

17.00 – za ++ Benedykta i Marię Makowskich, ++ z tych rodzin i dusze w czyśćcu cierp.

          – za ++ rodziców Zofię i Bolesława Pater, ++ z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierp. – od

            wnuka  

Środa  – 22.12.2021

 7.00 –  za ++ Janinę i Józefa Chmielowiec 

17.00 – za ++ Mieczysława Hnatyszyn w 4 r. śm. i Celinę Hnatyszyn w 11 r. śm.

          – za ++ Wiesława Bojarskiego w r. śm., jego żonę Zofię, rodziców i rodzeństwo z obu stron 

 

Czwartek  – 23.12.2021

 

 7.00 – za ++ ojca Stanisława, brata Józefa i ++ z rodziny Tomala i Waliczek       

17.00 – za + Antoninę Kokoszka i ++ z rodziny Szczurków

          – za Helenę Sopata i ++ z jej rodziny męża, rodziców, siostry – Malwiny i Zbigniewa Sito

Piątek – 24.12.2021 – Wigilia Bożego Narodzenia

 7.00 –  za ++ rodziców Krystynę i Bogdana Wolf, ++ z rodz. Wolf i Stąpor oraz dusze w czyśćcu cierp.

         –  za + Annę Lech oraz ++ z rodziny Lech i Kędra 

24.00 – Pasterka w intencji Parafian

          – o bł. Boże, dary Ducha Świętego, potrzebne zdr. w pewnej intencji

                

Sobota – 25.12.2021 – Uroczystość Bożego Narodzenia
 7.00 – za + Władysława Janczura w 30 dz. śm.    

 8.30 za ++ Władysława, Stanisława, Tadeusza Mularczyk, rodziców, siostry, braci Brzejszcz, szwagrów,

            siostrzeńców i dusze w czyśćcu cierp.

10.00 – za + Mirosława Węglarz w r. śm.  

11.30 – za + Andrzeja Świerczek w 1 r. śm.  

17.30 – Uroczyste Nieszpory Świąteczne

18.00za ++ Teklę i Jana Jakubas oraz Marię i Szczepana Miza 

 

Niedziela – 26.12.2021 – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 7.00 –  o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. w rodzinie Gładkowskich   

 8.30 – w 60 r. ur. Andrzeja Pardus, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego,

            zdr., opiekę M.B. w rodzinie      

10.00 – za ++ Beatę Rabich, Stanisława i Weronikę Rabich oraz ++ z rodz. Stec, Sitko, Osuch, Szpek i

             Rabich 

11.30 – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

              Aliny i Tadeusza Polak       

17.30 – II Nieszpory Niedzielne

18.00 – za ++ Janinę i Mirosława Mrowiec, rodziców i ++ z rodziny