O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E   13.03. –  20.03.2022

 

 1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. W Orędziu na Wielki Post czytamy:

    „Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia

    chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego

    i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową”.

 1. W głębokim i należytym przeżyciu Wielkiego Postu pomagają nam nabożeństwa wielkopostne.

        W naszej Parafii

                DROGA KRZYŻOWA:    – piątek   – godz. 16.00  – dzieci

                                                             – piątek   – godz. 17.30  – dorośli i młodzież

                GORZKIE  ŻALE i Kazanie Pasyjne:  – niedziela  – godz. 17.15

   Serdecznie zapraszamy do udziału w tym pięknych nabożeństwach pasyjnych dzieci, młodzież i

   starszych i wszystkich parafian. Może to być nasze postanowienie wielkopostne. Dzieci otrzymują

   poszczególne elementy układanki wielkopostnej – Któryś za nas cierpiał – Wieli Post 2022. W Polsce za

   udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi

   warunkami.

 1. W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmie trud umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze

    grzechy i grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych, jako

    wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Jakże bowiem wielkim cieniem na naszym życiu, nie tylko

    jednostek, ale i całego społeczeństwa, kładzie się ten grzech i jego opłakane skutki.

Praktyczne postawy to:

 • Powstrzymywanie się od wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych
 • Nikomu w tym czasie nie proponować, a tym bardziej nikogo nie zmuszać do picia alkoholu
 • Modlić się w intencji tych, którzy pozostają w nałogu pijaństwa o ich nawrócenie i o moralne odrodzenie całego narodu, abyśmy potrafili oprzeć się zalewającej nas fali alkoholu
 • Postanowienia wielkopostne mogą dotyczyć różnych aspektów naszego życia
 1. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św. Zapraszamy do korzystania z sakramentu pokuty w tym okresie.
 2. We wtorek po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 3. W środę o g. 19.00 w kościele parafialnym Droga Krzyżowa Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
 4. W piątek w kościele parafialnym o godz. 19.30 WIECZÓR UWIELBIENIA.  Zapraszamy do tej

    pięknej modlitwy dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga i Krzyża za wszystko co otrzymujemy.

 1. W piątek o godz. 19.00 w salce spotkanie dla młodzieży naszej parafii. Zapraszamy.
 2. W sobotę 19 marca uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najśw. Maryi Panny. To, co Bóg chciał

     nam powiedzieć najistotniejszego o św. Józefie, wypowiedział jednym zdaniem: ”Był człowiekiem

    sprawiedliwym”. Zechciejmy zastanowić się, co to znaczy „być człowiekiem sprawiedliwym”, a

    św. Józefa czyńmy powiernikiem naszych codziennych spraw i zadań, jakie wyznacza nam życie.

    Zapraszamy szczególnie mężczyzn do modlitwy i uczestnictwa we Mszy św., gdyż św. Józef jest

    patronem mężczyzn.

 1. Od V Niedzieli Wielkiego Postu (3 kwietnia) REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w parafii.
 2. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

 1. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie.      

 1. W tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży VIII SP i I średnie

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania:  I grupa – poniedziałek g. 17.00;

      II grupa – wtorek g. 17.00;  III grupa – poniedziałek g. 19.00; IV grupa – czwartek g. 19.00;

       V grupa – wtorek g. 19.00; VI grupa – czwartek g. 17.00.     

 1. Do nabycia: „Gość Niedzielny”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka

      parafialna”. Czytajmy prasę katolicką.

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła. Dziś zbiórka do puszek na Krajowy

      Fundusz Misyjny „Ad Gentes”.W przyszłą niedzielę miesięczna zbiórka do puszek na renowację

      ambony i ołtarzy naszego kościoła.

 1. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!
 2. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Józefa Kuźniak, Tadeusz Miza, Ewa Szpiech. Wieczny

      odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju

      wiecznym. Amen.