PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 22.05. – 29.05.2022

 Poniedziałek – 23.05.2022  

 7.00 – za ++ mamę Czesławę Kracińską w 6 r. śm., ojca Henryka i dziadków

17.30 – Nabożeństwo Majowe  

18.30 – Sakrament Bierzmowania – w intencji młodzieży

          – za ++ Franciszkę Wysopal w 2 r. śm. oraz ++ z rodziny Jawor i Wysopal

          – za ++ Stanisława Dychtoń, rodziców z obu stron i siostrę Annę Dąbrowską

             

Wtorek – 24.05.2022 – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych  

 

 7.00 – za ++ Janusza Sidorowicz w 20 r. śm., rodziców Annę i Stefana oraz ++ z rodz. Sidorowiczów i

           Syjudów

17.00 – Frydrychów: Msza św. i procesja błagalna o urodzaje

17.30 – Procesja błagalna o urodzaje i Nabożeństwo Majowe 

18.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla członkiń V Róży Różańcowej i ++ z tej Róży   

          – za ++ rodziców Stanisławę i Feliksa Ciosmak, ich rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze w

              czyśćcu cierp.  

         

Środa – 25.05.2022

 7.00 – za ++ Teresę Pierzchała i jej męża Władysława – od rodziny Trojak    

17.15 – Procesja błagalna o urodzaje do Krzyża  i Nabożeństwo Majowe    

18.00 – za + Córkę Alicję Caputa

          – za + Halinę Adamowicz-Mazurek w 30 dz. śm.     

 

Czwartek – 26.05.2022 – Św. Filipa Neri, Prezbitera

 

 7.00 – za + Janinę Mączka w 2 miesiąc po śm.

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – Msza św. w intencji Matek naszej Parafii 

          – za rodziców Ewę i Stefana Szpiech oraz ++ z rodziny

          – za Zofię Smoleń

                                    

Piątek – 27.05.2022 

 

 7.00 – za + Ewę Szpiech – od dzieci, wnuków i prawnuków     

17.30 – Nabożeństwo Majowe  

18.00 – w r. ur. Anny Chmielewskiej, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego,

             zdr., opiekę M.B. w rodzinie  

          – za + Bogumiła Mielnickiego, ++ z rodziny oraz Tomasza Czerniachowskiego

19.30 – Wieczór dziękczynienia i uwielbienia

                

Sobota – 28.05. 2022

 

 7.00 – o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. i św. Józefa dla rodziny Wenzel      

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – w 11 r. ur. Stanisława Fugel, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła

             Stróża i bł. Boże dla rodziców   

          – za + Stefana Borowiec w 1 r. śm.

                          

Niedziela – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 29.05.2022

 

 7.00 – za ++ braci Jerzego i Józefa Jaworskich i ich rodziców 

 8.30 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża dla wnuków Jakuba, Dawida, Oliwię i ich rodziców  

10.00 – za ++ Anielę i Jana Gagatek, Helenę i Jana Drygier, Annę i Antoniego Lizoń

11.30 – w 80 r. ur. Czesława Szkudlarek, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego,

             zdr., opiekę M.B. w rodzinie  

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – za + Lucynę Beniowską w 1 r. śm.