27 października uroczystą Eucharystią rozpoczęła w naszej wspólnocie działalność diakonia dziecięca – Skauci Króla. Poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu poznają Jezusa,  Jego naukę,  a także uczą się, jak ją realizować w naszym życiu.

Dzieci są podzielone na grupy wiekowe:

  • 5-6 lat – TROPICIELE
  • 7-9 lat – ODKRYWCY
  • 10-13 lat – ZWIADOWCY

W czasie kazania ksiądz Tomasz – opiekun wspólnoty odniósł się do postaw Skautów . Wskazał że każdy „Skaut Króla jest:
Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.
Gotowy – słuchać, myśleć, mówić, działać.
Czysty – w sercu, w mowie, na ciele.
Uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, można na nim polegać.
Dzielny – wobec niebezpieczeństwa, krytyki, groźby.
Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom, Ojczyźnie.
Uczynny – ofiarny, życzliwy, troskliwy.
Posłuszny – Bogu, rodzicom, liderom.”

Po kazaniu nastąpiło otwarcie próby skauta. W naszej diakonii Skatów jest 16 dzieci oraz 7 instruktorów.

Diakonię prowadzi Sławomira Janczar.

Ufamy że Pan Bóg przyprowadzi do nas nowe dzieci wraz z opiekunami.

Galeria zdjęć: