Najświętszy Sakrament

Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię Świętą dokonuje się (oprócz domu i szkoły) również w parafii – przez comiesięczne spotkania (szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu tych spotkań dostępne w odpowiednich ogłoszeniach duszpasterskich).

Eucharystia udzielana jest podczas każdej Mszy świętej, a także chorym – podczas odwiedzin chorych.