Kapłaństwo

Każdy mężczyzna, który pragnąłby zostać kapłanem w naszej diecezji, powinien zgłosić się do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu (www.wsd.opole.pl), przedstawiając odpowiednie dokumenty. Seminarium jest instytucją, w której kandydaci do kapłaństwa zyskują formację intelektualo-duchową w okresie siedmiu lat (jeden rok tzw. propedeutyczy i 6 lat studiów i formacji kapłańskiej. Na formację intelektualną składają się wyższe studia filozoficzno-teologiczne. Formacja duchowa, to permanentne dojrzewanie osobowościowe, religijne i społeczne pod okiem wykwalifikowanych i odpowiedzialnych wychowawców.