Namaszczenie Chorych

Odwiedziny chorych w naszej parafii zwyczajowo odbywają się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 08:30 (wyjątki od tej reguły podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich). Chorych do odwiedzin można zgłaszać telefonicznie, w kancelarii parafialnej i w zakrystii.

Do osób umierających należy wezwać kapłana o każdej porze.

Wspólnotowo Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest w kościele parafialnym dnia 11 lutego (światowy Dzień Chorego), o godzinie 10:00 podczas nabożeństwa do Matki Bożej z Lourdes.