Siostry Boromeuszki

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
 
 
Klasztor Sióstr Boromeuszek mieści się przy ul. Krakowskiej 19