Sakrament Pokuty

Jest sprawowany w naszym kościele, w dni powszednie, od godziny 06:30 i od 17:30 do rozpoczęcia Mszy świętej.

W niedziele, uroczystości i święta nakazane spowiedź odbywa się podczas Mszy świętych.

Informacje o spowiedzi przedświątecznej i okolicznościowej ogłaszane są zawsze w ogłoszeniach duszpasterskich.

5 warunków dobrej spowiedzi:
  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Spowiedź szczera
  • Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu