Wspólnota Dzieci Maryi

Biuletyn do pobrania: “Głos Maryi” – Maj 2024


Jako Dziecko Maryi:

  1. Poznaję Maryję i chcę się z Nią zaprzyjaźnić.
  2. Naśladuję Maryję – staram się być dobra jak Ona.
  3. Z Maryją całym sercem kocham Jezusa i chcę wypełniać Jego wolę.
  4. Dążę do świętości – dbam o czyste serce, pełne miłości.
  5. Jak Maryja służę innym – w rodzinie, szkole i w mojej parafii.

Wspólnota Dzieci Maryi

Dzieci Maryi (Marianki) są wspólnotą, której celem jest formacja dziewcząt na wzór Maryi. Marianka stara się poznać Maryję, zaprzyjaźnić z Nią i naśladować Ją w swojej rodzinie, szkole i parafii.

Spotkania odbywają się w klasztorze Sióstr Boromeuszek przy ul. Krakowskiej. Razem modlimy się, śpiewamy, uczymy oraz bierzemy udział w różnych zabawach, spotkaniach, rekolekcjach i wycieczkach. Spotkania odbywają się metodą warsztatową, tworzymy różne wyroby na kiermasze, przygotowujemy także Jasełka. Pomagamy w parafii w różnych nabożeństwach i wydarzeniach parafialnych.

W ramach Wspólnoty Dzieci Maryi powstaje także schola, której zadaniem jest muzyczna oprawa Mszy św. szkolnej i nabożeństw dla dzieci.

Wszystkie chętne dziewczęta serdecznie zapraszamy na spotkania Marianek! Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.