Stalle – ławy kolatorskie


Stalle
 
Wykonane w latach 1694-1695. Autorstwo przypisuje się otmuchowskiemu stolarzowi Janowi Weissowi, jednak nie znaleziono żadnej sygnatury, mogącej to potwierdzić. W roku 1885 dokonano ostatniej renowacji.
 

 
Das Chorgestühl
Es wurde in den Jahren 1694-1695 gefertigt. Die Autorschaft wird dem Ottmachauer Schreiner Johann Weiss zugeschrieben, es wurde jedoch keine Signatur gefunden, welche dies bestätigt. Die letzte Renovierung erfolgte 1885.
 


 
Chórové lavice

Vyrobené v letech 1694-1695. Autorem je údajně otmuchovský řezbář Jan Weiss, protože se nenašla žádná signatura, která by to potvrzovala. V roce 1885 byla provedena oprava.

 

 

Stalle przed renowacją

 

Stalle po renowacji