Ołtarz św. Franciszka Ksawerego


Ołtarz św. Franciszka Ksawerego.

Ołtarz wraz z obrazem zostały wykonane w 1696 roku. Autorem ołtarza jest Johann Weinmann z Ellwangen, a obrazu Michael Willmann. W górnej części ołtarza znajdują się rzeźby przedstawiające działalność misyjną św. Franciszka Ksawerego. Obraz przedstawia scenę zaśnięcia Franciszka Ksawerego.

Der Altar des hl. Franz Xaver

Der Altar und das Gemälde wurden 1696 gefertigt. Der Autor des Altars ist Johann Weinmann aus Ellwangen und der des Gemäldes Michael Willmann. Im oberen Teil des Altars befinden sich Skulpturen, die die missionarische Tätigkeit des hl. Franz Xaver darstellen. Das Gemälde zeigt die Szene des Einschlafens von Franz Xaver.
 

Oltář svatého Františka Xaverského

Oltář s obrazem vznikly v roce 1696. Autorem oltáře je Johann Weinmann z Ellwangenu, a oltářního obrazu Michael Willmann. Ve vrchní části oltáře jsou sochy znázorňující misijní aktivity svatého Františka Xaverského. Obraz zachycuje okamžik usnutí Františka Xaverského

 

 

Ołtarz przed renowacją

Ołtarz po renowacji