Ołtarz św. Jana Chrzciciela


Ołtarz św. Jana Chrzciciela.

Ołtarz został wykonany przez Johanna Weinmanna z Ellwangen w 1696 roku. W ołtarzu znajduje się obraz autorstwa Michaela Willmanna, przedstawiający biblijną scenę ścięcia Jana Chrzciciela.

Der Altar des hl. Johannes des Täufers Der Altar wurde 1696 von Johann Weinmann aus Ellwagen gefertigt. Im Altar befindet sich ein Gemälde von Michael Willmann, welches die biblische Szene der Enthauptung von Johannes dem Täufer darstellt.
 

Oltář svatého Jana Křtitele.

Oltář byl výroben v roce 1696 Johannem Weinmannem z Ellwangenu. Součásti umělecké výzdoby oltáře je oltářní obraz Michaele Willmanna, zobrazující biblickou scénu stětí svatého Jana Křtitele.

 

 

Ołtarz przed renowacją

Ołtarz po renowacji