Chrzcielnica

Chrzcielnica

Została wykonana w 1624 roku przez nieznanego kamieniarza. Wewnątrz znajduje się miedziana misa. Na wiszącej pokrywie chrzcielnicy przedstawiona jest biblijna cena chrztu Jezusa w Jordanie. Od spodu widać gołębicę, symbol Ducha Świętego.

Der Taufstein

Er wurde 1624 von einem unbekannten Steinmetz gefertigt. Im Innern befindet sich eine Kupferschale. Der hängende Deckel des Taufsteins zeigt die biblische Szene der Taufe Jesu im Jordan. Von unten sieht man eine Taube, das Symbol des Heiligen Geistes.

 

Křtitelnice

Byla vytesána v roce 1624 neznámým kameníkem. Uvnitř se nachází měděná miska. Na závěsném poklopu křtitelnice je znázorněn biblický křest Ježíše Krista v Jordánu. Zespodu je umístěna holubice, symbol Ducha svatého.

Chrzcielnica przed renowacją

 

Chrzcielnica po renowacji