Ołtarz św. Jana Nepomucena

 

 

Ołtarz św. Jana Nepomucena
Wykonany przez nieznanego autora w XIX wieku. Autorem obraz z roku 1696 jest Jan Claessens.

Der Altar der hl. Johannes von Nepomuk. Gefertigt von einem unbekannten Autor im 19. Jahrhundert. Der Autor des Gemäldes aus dem Jahr 1696 ist Johann Claessens.

 

Oltář svatého Jana Nepomuckého

Vyroben neznámým umělcem v 19. století. Autorem oltářního obrazu z roku 1696 je Jan Claessens

 

Ołtarz przed renowacją

Ołtarz po renowacji