Ambona
Została wykonana przez Jana Józefa Weissa. Na balustradzie znajdują się czterej ewangeliści; od dołu: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan. Na baldachimie przedstawieni czterej Ojcowie Kościoła św. biskup Ambroży, św. papież Grzegorz Wielki, św. Hieronim i św. biskup Augustyn

Die Kanzel
Sie wurde von Johann Joseph Weiss gefertigt. Auf der Balustrade stehen vier Evangelisten:
von unten: St. Matthäus, St. Markus, St. Lukas, St. Johannes. Auf dem Baldachin sind die vier Kirchenväter dargestellt: Bischof St. Ambrosius, Papst St. Gregor der Große, St. Hieronymus und Bischof St. Augustin.
 

Kazatelna

Byla vyrobena Janem Jozefem Weissem. Zábradlí je zdobeno sošky čtyř evangelistů; zespoda: svatý Matyáš, svatý Marek, svatý Lukáš, svatý Jan. Na baldachýnu byli znázornění čtyři otcové kostela svatý biskup Ambrož, svatý papež Řehoř I. Veliký, svatý Jeroným a svatý biskup Augustin.

 

Ambona przed renowacją

Ambona po renowacji