O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E    31.10. –   07.11.2021

  1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 320. rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Dziękujemy dziś  Bożej Opatrzności za swój rodzinny kościół, za odnowienie wnętrza kościoła.

    O godz. 17.30 w kościele parafialnym Nabożeństwo Różańcowe. Serdecznie zapraszamy.

    O godz. 19.00 KONCERT  ORGANOWY Marcina Gawędy, organisty z Jasnej Góry. Zapraszamy.

  1. W poniedziałek – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – myśli nasze kierujemy ku Bogu,  który jest celem ostatecznym i sensem naszego życia, jak również ku rzeszom świętych, którzy ten cel osiągnęli. Świętość jest także udziałem każdego z nas. Gromadzimy się również przy grobach naszych zmarłych, aby się modlić i polecać ich dusze miłosierdziu Bożemu. O godz. 14.00 nabożeństwo za zmarłych z kazaniem w kościele św. Anny oraz różaniec za zmarłych na cmentarzu.
  2. We wtorek – 2 listopada – Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

    Nasze zamyślenie o śmierci, przemijaniu i wieczności niech będzie okazją do odnowienia wiary w życie  wieczne, w sąd Boży, w odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za swoje życie. Uczą nas tego i przypominają nam o tym groby naszych przodków – zwłaszcza tych, którzy swoje życie oddali, aby inni żyć mogli. Dusze czyśćcowe oczekują od nas modlitewnej pomocy. Zapraszam do udziału we Mszy św. i  modlitwy różańcowej za zmarłych wspominanych w wypominkach. Wypominki i różaniec za zmarłych będzie odmawiany również w ciągu tygodnia przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30.     

4.  W listopadowe dni, częściej niż kiedykolwiek w ciągu roku pamiętamy o naszych zmarłych. Nasza modlitwa, ofiara, cierpienie a zwłaszcza możliwość zyskiwania w tych dniach odpustów, które są udziałem w duchowym skarbcu Kościoła, niech staną się rzeczywistym gestem wyciągniętej pomocnej dłoni i życzliwego serca. Niech przez to staną się też wyrazem odnowionej wiary w życie wieczne i wdzięczności wobec zmarłych za wszelkie dobro, jakie w życiu od nich kiedyś otrzymaliśmy.

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy:

„Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni (2 Mach 12,45), także modły za nich ofiarowywać. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawi, że staje się skutecznym ich wstawiennictwo za nami”.

Odpusty za zmarłych: od Uroczystości Wszystkich Świętych:

a)Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę dziś od południa i przez cały Dzień Zaduszny mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Według  obowiązujących przepisów można go uzyskać tylko jeden raz. W czasie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę oraz wypełnić inne warunki jak: spowiedź św.,

   Komunia św. i modlitwa w int. Ojca Św. np. Pod Twoją obronę.

  b)Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten jest zupełny w dniach od 1 – 8 listopada, a w inne dni roku jest cząstkowy. Ze względu na pandemię  Penitencjaria Apostolska udziela możliwości zyskiwania odpustów przez cały listopad.

5. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa.

     Spowiedź święta pierwszopiątkowa:  od godz. 15.00 oraz przed i w czasie Mszy św.

     Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.00. 

     Miesięczne odwiedziny chorych w sobotę 6 listopada od godz. 8.30.

6.W sobotę o godz. 16.00 nauka przedchrzcielna.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

8. Troszczmy się więc o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między sobą odległości 1,5 m., dezynfekując dłonie.

9. W czwartek – 4 listopada – liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza. To święto patronalne naszych sióstr zakonnych Boromeuszek. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

10. W piątek o godz. 19.00 w Domu Miłosierdzia Seminarium Odnowy Wiary. Zapraszamy.

11. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

      Kartki na wypominki.         Wypominki możemy składać przez cały tydzień.

12. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

13. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Ryszard Nowak, Krystyna Fudała, Ludmiła Dubińska, Jan Kujawski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.