OGŁOSZENIA    DUSZPASTERSKIE 21.11 – 28.11.2021

           Dziś ostatnia niedziela w roku kościelnym. Kościół oddaje cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi

    Wszechświata. Uroczystość dzisiejsza została wprowadzona do kalendarza liturgicznego na

    zakończenie Roku Jubileuszowego przez papieża Piusa XI w 1925 roku. W odnowionej liturgii

    Kościoła uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że

    wszystko, co rodzaj ludzki w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym posiada i czego się

    spodziewa, ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

    Na końcu więc wszelkich czasów staje Chrystus – Król. Niech Jego panowanie, Jego Królestwo

     głęboko przeniknie nasze życie we wszystkich wymiarach.

     Przed zakończeniem Mszy św. odmówimy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, a na

     nabożeństwie wieczornym o godz. 17.30 wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu.

 1. W życiu Kościoła kończy się Rok Kościelny Liturgiczny. Ciąg dalszy, to zacząć trzeba od siebie,

    od umocnienia wiary w swoim sercu. To jest zadanie, które nie polega na szczególnej aktywności przez

    jeden rok, lecz wymaga cierpliwego i wy­trwałego zmagania się przez całe życie. Dlatego upływający pod

    hasłem:„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” Rok Kościelny trzeba potraktować nie tylko jako czas

   wyjątkowy, czy świąteczny, ale przede wszystkim jako mocny i zasadni­czy impuls na dalsze życie.

   Zaprasza do tego Pan Jezus zapewniając nas w Ewan­gelii: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”

    (Łk 21,19).

 1. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. O godz. 18.00 Msza św.

    w intencji muzyków naszej parafii: organistów, scholi, zespołów muzycznych. Serdecznie zapraszamy.

 1. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele A D W E N T – czas, który ma nas przygotować do

    Świąt Bożego Narodzenia, do naszego spotkania ze Zbawicielem w wieczności. Wkroczymy w kolejny

    rok życia w liturgii ubogaceni przez doświadczenie roku, który mija. Dzieci pomyślą już o

    przygotowaniu się do Rorat oraz o przygotowaniu wieńców adwentowych i lampionów adwentowych.

 1. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.
 2. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.  Prosimy o obecność w kościele

     w poszczególnych godzinach dnia, zwłaszcza członkinie i członkowie Róż Różańcowych oraz wspólnot

      modlitewnych naszej parafii. 

 1. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie.

 1. W piątek o godz. 19.00 w kościele św. Anny spotkanie dla młodzieży, szczególnie przygotowującej

     się do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy.

 1. W piątek o godz. 19.00 w kościele parafialnym Seminarium Odnowy Wiary. Zapraszamy.
 2. W przyszłą niedzielę w Kamienniku odpust ku czci św. Andrzeja, suma o godz. 12.00.
 3. Doroczny odpust ku czci św. Mikołaja w niedzielę 05 grudnia – suma o godz. 12.00.
 4. Weekendowy kurs przedmałżeński w Nysie. Duszpasterstwo rodzin rejonu nyskiego zaprasza

      narzeczonych do udziału w weekendowym kursie przedmałżeńskim. Najbliższy kurs weekendowy

      odbędzie się 4-5 grudnia 2021 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Szczegółowe

      informacje na stronie: www.rodzinnanysa.pl

 1. W przyszłą niedzielę niedzielę otrzymamy Karty do głosowania, które po zaznaczeniu kandydatów

      wrzucimy do urny wyborczej. Ze względu na warunki epidemiczne prosimy o przyniesienie własnych

      długopisów. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej parafii.

 1. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” , „Mały Gość Niedzielny” z lampionem

     adwentowym, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”. Czytajmy prasę katolicką. Zapraszamy również do

     korzystania z biblioteki parafialnej Caritas. Piękny księgozbiór  – zapraszamy dzieci, młodzież i

     starszych.

     W sklepiku Caritas możemy już nabywać opłatki i świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, a

     od I Niedzieli Adwentu możemy nabywać świece przy kościele – mała świeca 5zł., duża świeca 12zł.

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

      Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację ambony i ołtarzy naszego kościoła. Bóg zapłać!      

 1. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

 1. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Romuald Cieleń, Stanisława Skwira, Kazimierz Richa .

      Wieczny odpoczynek  racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają

      w pokoju wiecznym. Amen.