O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E  05.12 – 12.12.2021

 1. Dzisiaj kościele parafialnym uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja. Suma odpustowa

    godz. 12.00, którą odprawi i kazanie wygłosi Ks. Prałat Mikołaj Mróz.  Serdecznie zapraszamy parafian

    i gości do udziału w uroczystości. O godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne, na które zapraszamy.

    O godz. 19.00 ODPUSTOWY KONCERT ORGANOWY. Wystąpi Jakub Zawadzki z Wrocławia.

 

 1. Przeżywany przez nas czas ADWENTU (oczekiwania), szybko zmierza ku świętom.

    Czy do przeżywania ich prawdziwie w duchu chrześcijańskim odpowiednio się przygotowujemy?

     Adwent ma być czasem naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji. Czekamy bowiem i

     przygotowujemy się na spotkanie z Panem. Wykorzystajmy więc ten wielki dar, jaki nam w tym

     okresie daje Kościół przez sprawowanie sakramentów świętych, głoszenie Słowa Bożego.

 1. Tradycyjnie już w okresie Adwentu odprawiane są Msze św. wotywne „RORATE”, w tym

    roku: „ DROGA  DO  BETLEJEM – Adwent 2021” . Zachęcam do udziału w Roratach nie tylko

     dzieci, ale młodzież i starszych.  Dzieci wytrwajcie w Roratach.

     Rorate odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

     Dorośli mają swoją Mszę św. roratnią z konferencją w sobotę o godz. 7.00.

 1. We wtorek o godz. 19.00 w kościele parafialnym spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 2. W środę – 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszamy do udziału we

     Mszach św., a przed Mszą św. śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.

     Podczas Mszy św. o godz. 17.00 poświecenie książeczek dzieci pierwszokomunijnych.

 

 1. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny z racji 40. rocznicy wprowadzenia

    stanu wojennego.

 1. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.
 2. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych. Prosimy o obecność w

     kościele w poszczególnych godzinach dnia, zwłaszcza członkinie i członkowie Róż Różańcowych oraz

     wspólnot modlitewnych naszej parafii.          

 1. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie. W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może

     być zajęte 50% dostępnych miejsc siedzących i stojących (a nie jak dotychczas 75% miejsc) z

     zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2.

     Limity te nie obowiązują na zewnątrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie zasadę dystansu

     społecznego wynoszącego 1,5m.  

 

 1. W tym tygodniu w salce miesięczne spotkanie dla młodzieży VI klas SP

przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: poniedziałek godz. 17.00

    Również w tym tygodniu w salkach miesięczne spotkania dla młodzieży VII klas  SP

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – wtorek g. 17.00;

       II grupa – środa g. 17.00;   III grupa czwartek g. 17.00;       

     Również tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży VIII SP i I średnie

 przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania:  I grupa – poniedziałek g. 17.00;

     II grupa – wtorek g. 17.00;  III grupa – poniedziałek g. 19.00; IV grupa – czwartek g. 19.00;

      V grupa – wtorek g. 19.00; VI grupa – czwartek g. 17.00.     

 

 1. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

     „Gazetka Parafialna”. Korzystajmy z parafialnej biblioteki Caritas.    

 1. Świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” nabywamy dziś przy kościele oraz w sklepiku Caritas –

      cena świecy 5zł. i 12 zł.  Opłatki nabywamy w sklepiku Caritas.

 1. Dzisiaj przypada 22. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia

      jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji. 

      W przyszłą niedzielę miesięczna zbiórka do puszek na renowację ambony i ołtarzy. Bóg zapłać.

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za przygotowanie naszego kościoła do uroczystości odpustowej, przyozdobienie

      kwiatami, troskę o jego czystość;  za przygotowanie i zorganizowanie uroczystości odpustowej;

 1. Organiście, kantorom, służbie liturgicznej, kapłanom; paniom w kuchni oraz wiernym

      uczestniczącym w odpuście.

 1. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

 1. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Ryszard Ciszewski, Tadeusz Rusinek, Stanisław

      Korociński. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech

      odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.