PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 05.12. – 12.12.2021

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 05.12. – 12.12.2021

 

Poniedziałek – 06.12.2021 – Św. Mikołaja, Bpa

 

 7.00 – za ++ mamę Julię Dobosz, ojca Bartłomieja, braci i dziadków z obu stron

 

17.00  – za ++ rodziców Elżbietę i Jana Szumlas, ich rodziców i rodzeństwo

           – za + Władysława Trzaska w 5 r. śm.         

                                                                          

Wtorek – 07.12. 2021 – Św. Ambrożego, Bpa i Dra K.

 
 7.00 – za + Julię Gawlik w 10 r. śm.    
 
17.00 – w intencjach Wspólnoty Maryjnej Kobiet   

          – za ++ Janinę i Tomasza Gawlik, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierp. 

             

Środa – 08.12.2021 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP   

 

 7.00 – za ++ Janinę i Romana Kociołek w r. śm.

10.00 – za ++ z rodziny Ryba, Kisiel, Bilińska, Kużdżał

17.00  – za ++ Izabelę Zuber, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.   

           – w r. ur. Vitalija Vasiliew, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr.,

               opiekę M.B. w rodzinie    

                

Czwartek – 09.12.2021

 

 7.00 – za + Janinę i Romana Kociołek

 

17.00 – za + Renatę Urbańczyk w 5 r. śm.

           – za + Elżbietę Garbaciak – od sąsiadów z ul. Szkolnej

                   

Piątek – 10.12.2021

 

 7.00 –  za ++ Janinę i Romana Kociołek

 

17.00 – za ++ Bolesława Dyndor w 20 r. śm. oraz Monikę i Genowefę    

          – za ++ Janusza Wandzel w 6 r. śm. i jego matkę Marię w 2 r. śm. – od żony i dzieci 

                                   

Sobota – 11.12.2021

 

 7.00 – w 2 r. ur. Maji i w 4 r. ur. Olego Flamegan, o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża – od

           dziadków Miske   

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 – za ++ mamę Zofię Wołkowicz, dziadków z obu stron, wszystkich ++ z rodz. Karaś, Wołkowicz,

             Rybickich

          – za + Janinę Rusek – od syna Wieśka z rodziną    

                                                                                                                                           

Niedziela III Adwentu (Gaudete) – 12.12.2021

 

 7.00 – za ++ rodziców Cecylię i Henryka Bojanowskich 

 8.30 – za ++ Anielę Gagatek w 16 r. śm., męża Jana, Ewę oraz Jana i Helenę Drygier i ++ z tych rodzin    

10.00 – w intencji ofiar stanu wojennego w 40. rocznicę jego wprowadzenia oraz o pokój, zgodę i

             błogosławieństwo dla Ojczyzny – od NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty

11.30 – w 18 r. ur. wnuka Macieja Turskiego, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

             Świętego, zdr., opiekę M.B. oraz dla jego brata i rodziców

17.30 – II Nieszpory Niedzielne           

18.00 – za ++ Bronisława Sidzińskiego i rodziców z obu stron