O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E    12.12. – 19.12.2021

 1. Dzisiaj III Niedziela Adwentu – Niedziela Radości (Gaudete) , bo Pan jest blisko.

    Podczas nabożeństwa nastąpi zaprzysiężenie nowopowołanej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

    Życzymy nowej radzie błogosławieństwa Bożego w służbie Bogu i Kościołowi.

 1. W poniedziałek o godz. 16.30 Różaniec Fatimski w intencji Ojczyzny, w 40. rocznicę wprowadzenia

    stanu wojennego. Zapraszamy.

 1. Od 17 grudnia czas Adwentu w sposób bardziej bezpośredni przygotowuje nas do Bożego

       Narodzenia. Szczególnie IV Niedziela Adwentu poprzez czytania mszalne ukazana jest jako

      dzień oczekiwania przez Ojców Starego Testamentu i Najświętszą Maryję Pannę.

 1. Przeżywany czas ADWENTU (oczekiwania), na półmetku. Już blisko Święta Bożego Narodzenia.

Czy do przeżywania ich prawdziwie w duchu chrześcijańskim odpowiednio się przygotowujemy? Adwent ma być czasem naszej wewnętrznej, duchowej mobilizacji. Czekamy bowiem i przygotowujemy się na spotkanie z Panem. Wykorzystajmy więc ten wielki dar, jaki nam w tym okresie daje Kościół przez sprawowanie sakramentów świętych, głoszenie Słowa Bożego. Z naszej strony: udział w rekolekcjach, dobre postanowienia, umartwienia, obfitsza lektura Pisma Świętego, udział w nabożeństwach adwentowych. Narodzenie Pana świętujemy czystym sercem. W ten sposób ukażemy nie tylko sobie, ale i innym właściwy wymiar i sens świętowania Bożego Narodzenia. Niech wyrazi się ono nie tylko przez upominki, zastawiony stół, ustrojone zielone drzewko, ale przede wszystkim przez ukazanie sensu znaczenia faktu, że Bóg wkroczył w nasze życie, w historię ludzkości i w ten sposób temu życiu nadał Boży wymiar.

DZIECI  WYTRWAJCIE  W  RORATACH!!!   GODZ.  17.00.

Roraty dla dorosłych w sobotę o godz. 7.00. Zapraszamy.

 1. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.
 2. W sobotę od godz. 8.30 miesięczne i świąteczne odwiedziny chorych.
 3. W tym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
 4. W sobotę po Mszy św. wieczornej i w niedzielę po każdej Mszy św. błogosławieństwo opłatków na

     stół wigilijny, stajenek i figurek Dzieciątka Jezus.

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

 1. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie. Od 15 grudnia w kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu

     religijnego może być zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących (a nie jak dotychczas 50%

     miejsc) z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-

     CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnątrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie zasadę

     dystansu społecznego wynoszącego 1,5m.     

 

 1. W tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży VIII SP i I średnie przygotowujące do

      przyjęcia sakramentu bierzmowania:  I grupa – poniedziałek g. 17.00 w kościele; II grupa – wtorek

 1. 17.00 w kościele; III grupa – poniedziałek g. 19.00; IV grupa – czwartek g. 19.00;

      V grupa – wtorek g. 19.00; VI grupa – czwartek g. 17.00.    

 1. W piątek o godz. 19.00 w salce spotkanie dla młodzieży naszej parafii. Zapraszamy młodzież.
 2. Na terenie parafii w Domu Miłosierdzia przebywa na okresie próbnym przygotowujący się do

      święceń absolwent Seminarium Franciszkańskiego Remigiusz Kik. Prosimy o modlitewne wsparcie.

 1. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

       Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do odwiedzenia naszej biblioteki, do korzystania z pięknego                        

       księgozbioru, wypożyczenia wybranych książek.

 1. Świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” nabywamy dziś przy kościele oraz w sklepiku Caritas –

      cena świecy 5zł. i 12 zł.  Opłatki nabywamy w sklepiku Caritas.

 

 1. PRZEDŚWIĄTECZNA SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA: 

            Niedziela:    6.30 – 12.30      15.00 – 19.00

 

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła. Dziękuję kierownictwu BIEDRONKI w

     Otmuchowie za umożliwienie  ogólnopolskiej zbiórki Caritas TAK POMAGAM na paczki świąteczne

      dla ubogich, wolontariuszom Parafialnego Zespołu Caritas i wszystkim ofiarodawcom.

      Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację ambony i ołtarzy naszego kościoła. Bóg zapłać.   

 

 1. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!