O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E   23.01. – 30.01.2022

      

  1. Dzisiaj III Niedziela Zwykła o godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne – zapraszamy.

 

   Niedziela Słowa Bożego – 23 stycznia 2022 r. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela

    okresu zwykłego każdego roku ma być w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona

    przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia

    chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.

 

  1. We wtorek Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność

    Chrześcijan – Tygodnia Ekumenicznego (18 – 25 stycznia). Jego hasłem są słowa: „Zobaczyliśmy Jego

    gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)”. Chcemy włączyć się modlitewnie w tę

    powszechną intencję Kościoła.

    Pamiętajmy, że prawdziwy Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów, a jego kamieniem

     węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Starajmy się o utrzymanie ścisłej jedności z Chrystusem i braćmi.

    Nie zapominajmy, że każdy grzech, nawet każda nasza świadoma niedoskonałość godzi w jedność

    Chrystusowego Kościoła.

     W środę 26 stycznia – Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.

          

  1. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

  1. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

    Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie. Od 15 grudnia w kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu

     religijnego może być zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących (a nie jak dotychczas 50%

     miejsc) z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-

     CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnątrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie zasadę

     dystansu społecznego wynoszącego 1,5m.        

 

  1. W piątek o godz. 19.00 w salce parafialnej spotkanie dla młodzieży naszej parafii. Zapraszamy młodzież.

 

  1. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rodzin naszej parafii na zakończenie

    mszy św. kolędowych. Zapraszamy rodziny, które nie mogły być w wyznaczonym dla siebie

    terminie, aby mogły pobrać modlitwę kolędową, wodę święconą, kredę, pamiątkowy obrazek.

 

  1. W niedzielę 30 stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – obchodzony będzie w

    Kościele 69. Światowy Dzień Trędowatych pod hasłem:” Wiara bez uczynków martwa jest (Jk 2,26)”.

    Będzie on okazją do modlitwy za tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronie i ratunek w

    ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.

 

  1. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień

    Pański”, „Gazetka Parafialna”. Czytajmy prasę katolicką.

    Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorki i piątki od godz. 17.00.

    W sklepiku Caritas możemy nabywać świece gromniczne.

 

  1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

    Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację ambony i ołtarzy naszego kościoła. Bóg zapłać!

 

  1. Parafianom i gościom życzymy w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!