PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW –  08.05. – 15.05.2022

 

 

Poniedziałek – 09.05.2022 – Uroczystość Św. Stanisława, Bpa i M., Patrona Polski

 

 7.00 – za ++ Zofię i Bolesława Pater, ++ z rodziny z obu stron, dusze w czyśćcu cierp. – od wnuka

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – za ++ Izabelę Zuber w 2 r. śm., rodziców z obu stron, ++ z rodziny Zuber i Stelmach i dusze w

             czyśćcu cierp.

          – za ++ Stefanię Ciszewską w 10 r. śm., syna Ryszarda, Marię i Władysława Erazmus, synów Jana,

               Kazimierza, Krzysztofa

                    

Wtorek – 10.05.2022  

 

 7.00 – za + Bogusława Roman w 1 r. śm.    

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – za ++ Andrzeja Świerczek oraz rodziców i dziadków z obu stron          

          – za + Marię Myśluk – od sąsiadów z ul. Mickiewicza

          – za + Tadeusza Miza – od sąsiadów z Ogr. 5     

        

Środa – 11.05.2022

 

 7.00 – za + wujka i chrzestnego Władysława Majda – od chrześniaka Mariusza z żoną

17.30 – Nabożeństwo Majowe w intencji młodzieży

18.00 – za ++ Stefana Jastrzębskiego i jego żonę Stefanię, Kazimierza i Karolinę Zola, Józefa Zawisza,

             Annę Świtka, Feliksa i Wiesława Jastrzębskich oraz dusze w czyśćcu cierp.   

                               

Czwartek – 12.05.2022 

     

 7.00 – w r. ur. Jarka,  podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha    Świętego, zdr., opiekę M.B.

          – od przyjaciół  

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – za ++ Lesława Trzaska w 1 r. śm. oraz jego rodziców, siostrę i brata

          – za + Mariannę Bawoł – od sąsiadów z Ogr. 15,17,19 

                                                                            

Piątek – 13.05.2022

 
 7.00 – za ++ Wandę i Stefana Kotwa oraz ++ z rodziny z obu stron  

18.00 – w 88 r. ur. Jana Wysopal, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha    Świętego,

            zdr., opiekę M.B.    

          – w r. ur. Dawida i Wojciecha, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego,

              zdr., opiekę M.B.   

          – NABOŻEŃSTWO I  PROCESJA  FATIMSKA 

     

Sobota – 14.05.2022 – Św. Macieja, Apostoła

 

 7.00 – za + Teresę Pierzchała – od rodziny Łęczyckich z Krapkowic

17.30 – Nabożeństwo Majowe

18.00 – za ++ rodziców Irenę i Józefa Węglarz, Zofię i Mieczysława Jowsa oraz ++ z rodziny z obu stron

          – za + Krystynę Cebula w 1 r. śm.     

       

Niedziela V Wielkanocna  –  15.05.2022  

 

 7.00 – za ++ Józefa, Piotra, Andrzeja, Stefanię Hyc, Władysława, Mariusza, Krzysztofa, Zofię, Magdalenę

           Dudków oraz ++ z rodz. Hyców, Dudków, Gagatków i dusze w czyśćcu cierp.           

 8.30 – za ++ Mariana Majkrzak, Marię i Jerzego Boryń, Kazimierza i Katarzynę Zawilak

 9.45 – Pierwsza Komunia Święta  

11.30 – za + Krystiana Kropiowskiego w 1 r. śm. 

  1. 00 – Nabożeństwo dla dzieci pierwszokomunijnych

 

17.30 – Nabożeństwo Majowe   

18.00 – za + Władysława Kata