PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 12.06. – 19.06.202

 
Poniedziałek – 13.06.2022 – Św. Antoniego, Prezbitera i Dra K.

 7.00 – za + Teresę Pierzchała – od rodziny Karwalów z Rąbkowej  

18.00 – za ++ męża Kazimierza Zawilak, rodziców Stefanię i Romana Pająk oraz o bł. Boże i zdr. dla żony,

             dzieci i wnucząt

          – za + Aleksandrę Rudnicką-Korzeń w 1 r. śm.

          – NABOŻEŃSTWO  I  PROCESJA  FATIMSKA   

 

Wtorek – 14.06.2022 – Bł. Michała Kozala, Bpa i M.
 7.00 – za + Bolesława Stysiak w 4 r. śm.      
17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa           

18.00 – za ++ współpracowników Banku Spółdzielczego w Otmuchowie 

          – za + wnuka Dawida   

  

Środa – 15.06.2022

 7.00 – za + Władysława Janczura – od Eweliny Kopeć z Krapkowic 

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  w intencji młodzieży  

18.00 – w 93 r. ur. Rozalii Długosz, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr.,

             opiekę M.B. w rodzinie    

          – za ++ Edwarda Rusek i rodziców

 

Czwartek – 16.06.2022 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

 7.00 – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. i Aniołów

           Stróżów w rodzinie Łucji i Kazimierza oraz w całej rodzinie  

 9.00 – w intencji Parafian

        – w r. ur Kamili Vasiliev, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr.,

             opiekę M.B.  

11.30 – w 70 r. ur. Henryka, Genowefy, Gabriela Karpiak, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary

             Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie    

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa             

18.00 – za ++ Mariana, Kazimierę, Wiesława, Reginę Majkrzak – od ks. Jana

        

Piątek – 17.06.2022 – Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Zak.

 7.00 –  za + Andrzeja Świerczek – od żony, dzieci i wnuków  

17.30 – Procesja Eucharystyczna i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa          

18.00 – za + Zbigniewa Macioszek w 1 r. śm. 

          – za ++ Leokadię i Jana Wojnarowskich i ++ z tej rodziny

 

Sobota – 18.06.2022
 7.00 – za + Zofię Miśtura – od Krzyśka i Olka Puła

15.00 ślub: Marta Flek – Robert Kotala

17.30 – Procesja Eucharystyczna i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00za ++ Grażynę Bobrowską, ojca Jana i ++ z rodziny Bobrowskich, Druszke, Butz

          – w r. śl. Kamili i Michała Rafa, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego,

             zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża dla Jasia i Stasia 

       

Niedziela XII Zwykła – 19.06.2022

 

 7.00 – za ++ rodziców Cecylię i Henryka Bojanowskich 

 8.30 – za ++ Czesława Storoż, Edwarda, Mariana, Karola, Antoniego, Marię, Fryderyka, Teresę, Helenę,

            Mieczysława i ++ z tych rodzin  

10.00 – za ++ Stanisława Krecz, Stanisława, Eugenię, Władysławę, Ludwika Juzyk, Bronisławę i Piotra

             Zatylny oraz rodziców z obu stron i z rodziny Piurów      

11.30 – w 10 r. śl. Balbiny i Mateusza Bednarczyk, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha

             Świętego, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża dla Kacpra oraz za + babcię Helenę Klag                             

17.30 – Procesja Eucharystyczna i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – za ++ Bronisława Sidzińskiego i rodziców z obu stron