PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 26.06. – 03.07.2022  

 

Poniedziałek – 27.06.2022

 7.00 – w r. ur. z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. – od męża, dzieci i wnucząt

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00  –  w r. ur. Jakuba Rudkowskiego, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B.

           – w 90 r. ur. Stanisławy Wąchała, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B.

                                                                

Wtorek – 28.06. 2022 – Św. Ireneusza, Bpa, M. i Dra K.

 7.00 – za ++ męża Kazimierza Damaszka, rodziców i rodzeństwo z obu stron      

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa    

18.00 – za ++ Mieczysława Pabisek w 20 r. śm., rodziców z obu stron, braci Leszka, Stefana i Józefa
             Krawczyk,  oraz ++ z rodziny 

          – za ++ Annę Filipkiewicz w r. śm. oraz ++ z rodziny Szlagor i Stawinoga

                    

Środa – 29.06.2022 – Uroczystość  Św. Apostołów Piotra i Pawła   

 

 7.00 – w r. ur. Pawła, Agnieszki, Anny, Lenki, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha

            Świętego, zdr., opiekę M.B. 

10.00 – za ++ Piotra i Janinę Połutrenko  

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00  –  o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla członków III Róży Różańcowej Męskiej i ++ z tej Róży         

           – o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. dla Jana, Piotra, Pawła, Anny, zięcia, wnuków

              i prawnuków

           – za + Zofię Miśtura w 30 dz. śm.

                

Czwartek – 30.06.2022

 7.00 – za ++ rodziców Helenę i Władysława Wolf, Genowefę i Władysława Klag oraz córkę Annę

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa      

18.00 – w 18 r. ur. Zuzanny, Natalii, Tomasza, Karoliny, Wojciecha, w r. śl. rodziców Małgorzaty i Łukasza,

             Małgorzaty i Andrzeja, Marzeny i Janusza, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha

             Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

          – za + Macieja Biskup w 9 r. śm. – od żony, dzieci i rodziców

          – za + Tadeusza Miza – od żony, dzieci i wnuczek

                   

I Piątek – 01.07.2022

 

 7.00 – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. dla Grażyny,

            dzieci i wnuków w rodzinie Ryłko    

16.00 – Msza św. na rozpoczęcie 49. Lata Kwiatów – w intencji organizatorów i uczestników, parafii,

             gminy, delegacji miast partnerskich, gości oraz zmarłych organizatorów  

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

18.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla członkiń X, VI i XVI Róży Różańcowej oraz ++ z tych Róży;

                       ZMIANA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH  

                          

I Sobota – 02.07.2022

 

 7.00 – za + Wojciecha Kaczmarzyk w 2 r. śm.  

16.00 – Muzyczne Kwiaty Niebios – Koncert 

18.00 – za + Piotra Hefka w 23 r. śm.

          – za + Zofię Smoleń w 2 r. śm.

                                                                                                                                                                  

Niedziela XIV Zwykła – 03.07.2022

 7.00 – za ++ Ryszarda Mazur 30 r. śm. i rodziców z obu stron   

 9.30 – za ++ rodziców Anielę i Franciszka Łakomy, Zofię i Eugeniusza Oleksy, brata Zbigniewa       

11.30 – Roczki: Kaja Porzuczek; 80 r. ur. Stanisławy Zaleskiej, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o

             bł. Boże, dary Ducha  Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

17.30 – II Nieszpory Niedzielne           

18.00 – za ++ Elżbietę Zamirską w 12 r. śm., jej rodziców i męża Zbigniewa