PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW –  03.07. – 10.07.2022

 

 

Poniedziałek – 04.07.2022

 

 7.00 – za ++ Monikę Dyndor i dusze w czyśćcu cierp. 

18.00 –  w 99 r. ur. Rozalii Kawa, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr.,

              opiekę M.B. na dalsze lata oraz bł. Boże w rodzinie

          – za ++ Józefa Łukasiewicz, rodziców Józefa i Genowefę Kaczorowskich oraz rodzeństwo

                    

Wtorek – 05.07.2022  

 

 7.00 – za + Franciszka Juras w 30 dz. śm., ++ rodziców Józefa w 10 r.śm. I Teresę Pawelak oraz ++ z

            rodziny Juras i Pawelak       

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 –  w intencjach Wspólnoty Maryjnej Kobiet            

          –  w 80 r. ur. Anieli Janczar, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr.,

              opiekę M.B. i dla całej rodziny

               

Środa – 06.07.2022 – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dz.

 

 7.00 – za + Bronisławę Klimonda – od Józefy i Kazimierza Szlaga ze Szczawy  

17.30 – Różaniec w intencji młodzieży

18.00 – za + Annę Szczurek – od kuzynek z rodziny Kokoszka

          – za + Zofię Miśtura – od VI Róży Różańcowej

                               

I Czwartek – 07.07.2022

 

 7.00 – za + Włodzimierza Kulczyckiego w 30 dz. śm.

15.00 – ślub: Klaudia Klimek – Przemysław Osuchowski

17.30 – Godzina Święta – adoracja za powołanych i nowe powołania kapłańskie i zakonne  

18.00 – za ++ Agnieszkę i Władysława Nawrot oraz dusze w czyśćcu cierp.

          – z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. i Aniołów

             Stróżów dla dzieci, wnuków i prawnuków w rodzinie Drozdowskich  

                                                                       

Piątek – 08.07.2022

 
 7.00 – za ++ koleżanki ZPC Otmuchów: Ewę Majchrzak, Barbarę Rutkowską, Irenę Szczotka, Urszulę
            Barczak  

17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00 – za ++ Jana Kokoszka w 17 r. śm. i jego żonę Antoninę 

          –  w 80 r. ur. Czesławy Grzelak, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha  Świętego,

              zdr., opiekę M.B. w rodzinie Grzelak, Tomczyszyn, Stokłos

             

Sobota – 09.07.2022

 

 7.00 – za ++ Annę i Stanisława Ziemnickich, Józefę i Czesława Wojnarowskich i ++ z tych rodzin 

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 – za + Krystynę Kwaśny w 1r. śm. 

          – za + Ludwika Tokarczyk i ++ z rodziny Gawlik     

       

Niedziela XV Zwykła –  10.07.2022  

 

 7.00 – za + mamę Krystynę Wolf – od córek         

 9.30 – w 4 r. śl. Pauliny i Bartosza Bujak, 2 r. ur. Franciszka Bujak, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł.

           Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża w rodzinie oraz + babcię Helenę Klag

11.30 – w 1 r. śl. Ewy i Bartosza Jankowskich, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

            Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

17.30 – II Nieszpory Niedzielne    

18.00 – za ++ Krzysztofa Białuckiego, dziadków z obu stron i Ks. Tadeusza Jodłowskiego