O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E   18.09 – 25.09.2022

 

 1. Dzisiaj o godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne, na które serdecznie parafian zapraszamy.
 2. W środę święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

 

 1. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

 1. Troszczmy się więc o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując

      między sobą odległości, dezynfekując dłonie.

 

 1. W poniedziałek o godz. 19.00 w Domu Miłosierdzia spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

    Zapraszam.

 1. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do

    pierwszej Komunii św.

 

 1. W piątek o godz. 19.00 spotkanie i zapisy dla młodzieży klas VI, VII i VIII przygotowujących się

    do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszam.

 

 1. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00 w sposób szczególny zapraszamy dzieci

     przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami.

 

 1. W poniedziałek i czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 KATECHEZY

    EWANGELIZACYJNE  DROGI  NEOKATECHUMENALNEJ – ZAPRASZAMY.

     Szczegóły na plakatach.

 

 1. W sobotę na godz. 9.00 zapraszamy chłopców, już od klasy drugiej, kandydatów na ministrantów

      w naszej parafii. Prośba do rodziców i dziadków, aby zachęcić chłopców do służby przy ołtarzu.

      Starsi ministranci maja swoją zbiórkę o godz. 10.00. Zapraszamy.

 

 1. W przyszłą niedzielę w Szklarach uroczystość odpustowa św. Michała Archanioła, suma o godz. 12.00.
 2. Do nabycia „Gość Niedzielny” z dodatkiem Biblia Audio, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

      „Gazetka Parafialna”. Czytajmy prasę katolicką.

      Zapraszamy do korzystania z parafialnej biblioteki Caritas – wtorki i piątki od godz. 17.00.

 

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

      Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy, figury św. Józefa, Drogi Krzyżowej

      naszego kościoła. Bóg zapłać!

      Kto chciałby wesprzeć ubogich i potrzebujących, to prosimy o dostarczenie warzyw i ziemniaków do

      Domu Miłosierdzia. Bóg zapłać. 

 

 1. Nauki przedmałżeńskie w Nysie. Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do

    udziału w weekendowych lub stacjonarnych kursach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy

    odbędzie się 1-2 października 2022 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie, zaś kurs stacjonarny

    (składający się z 4. wieczornych poniedziałkowych spotkań) rozpocznie się 5 września 2022 w Domu

     Parafialnym nyskiej Bazyliki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl

 1. Warsztaty “LevelUp!” – 2. edycja. Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza młodych

      małżonków i narzeczonych na drugą edycję warsztatów „LevelUp!”. Spotkania te w znacznym stopniu

      poszerzają treść kursów przedmałżeńskich i stawiają za cel pogłębienie rozwoju więzi i komunikacji

      małżeńskiej. Zaplanowano 13 regularnych spotkań, z których pierwsze odbędzie się w środę

      5 października 2022 r. o godz. 19.00 w Ośrodku Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie

      (DDF Nysa). Zapisy (do końca września) oraz więcej szczegółów na www.rodzinnanysa.pl.

 

 1. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

 1. 18. Do wieczności w minionym tygodniu odeszła Czesława Wąsowicz. Wieczny odpoczynek racz jej dać

      Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.