Chrzest

W naszej parafii chrzest jest udzielany w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (podczas Mszy św. o godzinie 11:30) lub w innym, wcześniej ustalonym terminie.

Do kancelarii należy się zgłosić miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

Potrzebne dokumenty:

  • Formularz z danymi osobowymi (wydawany podczas pierwszej wizyty)
  • Akt urodzenia (kserokopia)
  • Świadectwa życia moralnego rodziców chrzestnych (wydawane w parafii zamieszkania rodziców chrzestnych; dostarczamy w dniu chrztu)

Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do odbycia nauk przedchrzcielnych, które w naszej parafii odbywają się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16.00 (w salce katechetycznej). Nauki można odbyć również w innych parafiach (wtedy należy przedłożyć o tym stosowne zaświadczenie).

Osoby, które nie mieszkają na terenie naszej parafii muszą posiadać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.