Sakrament Pokuty

Jest sprawowany, w dni powszednie, od godziny 6:30 i 17:30 do rozpoczęcia Mszy świętej. W niedziele i Święta Nakazane spowiedź odbywa się podczas Mszy świętych.

Spowiedź przedświąteczna i okolicznościowa ogłaszana jest zawsze w aktualnych ogłoszeniach duszpasterskich.

 
5 warunków dobrej spowiedzi:
  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Spowiedź szczera
  • Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu