Żywy Różaniec

Różaniec odmawiany przez Róże Różańcowe w niedziele o godz. 08:00, 
w kościele parafialnym 
w intencji:
– Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i bliźnich
– Uproszenie łask dla Kościoła Świętego naszej Ojczyzny, o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie