Ołtarz Matki Bożej


Ołtarz Matki Bożej.

Ołtarz został wykonany przez otmuchowskiego artystę Jana Weissa w 1697 roku. W ołtarzu znajduje się gotycka figura Matki Bożej z końca XV wieku.

Der Altar der Mutter Gottes
Der Altar wurde 1697 von dem Ottmachauer Künstler Johann Weiss gefertigt. Im Altar befindet sich die gotische Figur der Mutter Gottes aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.

 

Oltář Panny Marie

Oltář byl výroben v roce 1697 otmuchovským řezbářem Janem Weissem. Oltář je zdoben gotickou sochou Panny Marie z konce 14. století.

 

 

Ołtarz przed renowacją

Ołtarz po renowacji