Observatu Digna

Wybrane fakty z  kroniki parafialnej Observatu Digna

Anno 1690 – rozpoczęcie pisania kroniki (język łaciński)

1690 – 1945 – ciąg dalszy w języku łacińskim i niemieckim gotyku

26 IV 1945 – ostatni wpis w języku niemieckim (pismo prawie nieczytelne)

Po siedmiowiekowej niewoli wraca lud śląski do swej Macierzy pod opiekę Królowej Korony Polskiej 9 V 1945

Lato 1946 – przystąpienie do naprawy dachu (zakończono 6 XIII)

1947 – wstawiono nowe okna

28 X 1948 – umiera ks. Szafraniec – pierwszy polski proboszcz

1950 – zakupiono nowy baldachim za cenę 6000 zł

od 1955 do 1956 uczono lekcji religii tylko w kościele, gdyż w szkole uczono zamiast religii stalinizmu.

1967 – wizytacja ks. Bp. Wyciska

1968 – umiera ks. S. Ufryjewicz

2 luty 1969 – przybywa do parafii ks. Emil Ojczyk

7 październik 1970 – rozpoczyna się remont dachu, uruchomiono ogrzewanie kościoła

1971 – Misje Święte głoszone przez księży Redemptorystów z Barda

1972 – bierzmowanie i wizytacja parafii przez ks. Bp. Franciszka Jopa, prace remontowe na cmentarzu, Wikarzy – ksks Huller, Werner Gorywoda

1973 – zaawansowane prace na cmentarzu, remont kaplicy Św. Krzyża, wikarzy ksks Tłusty Feliks, Pogoda Serafin

1974 – renowacja  organów, wikarzy :ksks Michał Antoniak, Wojciech Tyczyński

1975 – remont okablowania w Kościele Św. Anny, wikarzy ksks Romaniak Tadeusz i Jan Maskara

1976 – remont plebani z zewnątrz

1977 – odnowienie XVII w kapliczki obok kościoła Św. Anny

1978 – rozpoczęcie renowacji polichromii Dankwarta- mistrz Ryszard Krzemieński, wikarzy: ksks Koniński Edward i Hetmańczyk Jerzy

1979 – ks. Dziekan E. Ojczyk rozpoczyna budowę rzeźby MB, wikarzy: ksks Nowak Czesław, Włodarski Eugeniusz

1980 – przybywa ksiądz wikary Klein Stanisław

1981 – ruch oazowy w parafii

1982 – Zakończenie renowacji polichromii, wizytacja ks. Bp. A. Adamiuka, Peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej

1983 – Transport darów z Holandii, renowacja organów w kościele Św. Anny, ks. Wikary Jahn Goudo

1984 – 15 – lecie pasterzowania w Otmuchowie ks. Ojczyka

1985 – remont budynku oazowego w Rynku, nowy wikary ks. Waldemar Stoka, pomnik ku czci ks. Jerzego Popiełuszki

1986 – uszkodzenie dachu przez wichurę od strony pd. (2 tys. dachówek), prymicje ks. W. Ciureja

1987 – oazy w czasie wakacji

1988-  rekolekcje dla księży, wizytacja ks. Bp. Jana Wieczorka

1989 – 20 lecie posługi ks. Ojczyka w Otmuchowie

1990 – remont dachu na kościele Św. Anny, prymicje ks. W. Ciosmaka, wikary ks. A. Gołaszewski, utworzony parafialny Caritas

1991 – misje parafialne, wystawa kwiatów w ramach Lata Kwiatów

1992 – remont stajni na zapleczu plebani, naprawa murów okołokościelnych

1993 – zakup dywanów do kaplic bocznych, misje święte, prymicje ks. M.. Adamczuka, wikary ks. Krzysztof Matysek,

1994 – 25 lat posługi ks. Ojczyka w Otmuchowie, otwarcie i poświęcenie budynku stacji opieki „Caritas” w Otmuchowie, wizytacja ks. Bp. A. Nossola, decyzja o remoncie wnętrza za środków mieszkańców Peine, wystawa kwiatów, wikary ks. Piotr Nawroth, rozpoczęcie w lipcu renowacji wnętrza kościoła

1995 – zakończono prace na zewnątrz kościoła, renowacja figur na placu wolności, prymicje ks. J. Szeląga, Nawiedzenie NPM Częstochowskiej w kopii obrazu

1996 – remont kaplicy Św. Krzyża, zakup figury MB fatimskiej

1997 – dary dla powodzian, wikary ks. Marek Ruczaj

1998 – konserwacja dachu na kościele Św. Anny, wmurowano tablicę upamiętniającą ostatniego dowódcę AK Leopolda Okulnickiego, wikary: ks. Fryderyk Stylla

1999 – 30 lecie pasterzowania w Otmuchowie ks. Ojczyka, zakup nowych żyrandoli, wyjazd młodzieży do Lednicy.