Praktyki diakońskie

W naszej parafii praktykę duszpasterską przed święceniami kapłańskimi rozpoczął diakon Paweł Korsan. Chcemy wspierać go naszymi modlitwami i świadectwem życia religijnego. Niech dobry Bóg Mu błogosławi a Matka Kapłanów Maryja otacza Go swoim płaszczem.