Projekt pomocy terapeutycznej.

"Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie, będący oddziałem Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia,
rozpoczyna rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego.
 W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: 
1) systemowa terapia rodzin/terapia małżeńska; 
2) indywidualna psychoterapia osób dorosłych,
3) terapia i diagnoza dzieci, 
4)konsultacje i poradnictwo psychologiczne. 
Aby zgłosić chęć udziału, w któreś z powyższych form wsparcia, należy skontaktować się z rejestracją i umówić się na pierwszy termin spotkania 
– tel. 77-442-55-50 (rejestracja telefoniczna w godz. 09-16:00), e-mail: poradnia@dfoz.pl".